سافرام

سرویس قابلمه سافرام 1,230,000 تومان

سرویس قابلمه ۱۰ پارچه استیل سافرام مدل سافت

0 از 5
(0)
شناسه محصول: 139032

سرویس قابلمه سوفرام

سافرام

افزودن به سبدمقایسه
سرویس قابلمه سافرام 1,140,000 تومان 1,300,000 تومان

سرویس قابلمه ۱۰ پارچه استیل سافرام طرح لونا

0 از 5
(0)
شناسه محصول: 139031

سرویس قابلمه سوفرام

سافرام

افزودن به سبدمقایسه
زودپز سافرام 726,000 تومان

زودپز سافرام ظرفیت ۸ لیتری Sofram Stainless Steel Cookware 8 litr

4.00 از 5
(1)
شناسه محصول: 139023

زودپز سافرام

سافرام

افزودن به سبدمقایسه
زودپز سافرام 675,000 تومان 740,000 تومان

زودپز سافرام ظرفیت ۶ لیتری Sofram Stainless Steel Cookware 6 litr

4.00 از 5
(1)
شناسه محصول: 139022

زودپز سافرام

سافرام

افزودن به سبدمقایسه
تابه سوفرام 40

تابه دو دسته سافرام ۴۰ مدل سافت Sofram Soft Pan Double – Size 40

0 از 5
(0)
شناسه محصول: 139020

تابه سوفرام 40

ویژگی های تابه سافرام اندازه 40:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

اطلاعات بیشترمقایسه
سرویس قابلمه سافرام

سرویس قابلمه ۸ پارچه استیل سافرام طرح ونوس

0 از 5
(0)
شناسه محصول: 139038

سرویس قابلمه سوفرام

سافرام

اطلاعات بیشترمقایسه
قابلمه سوفرام 18

قابلمه سافرام اندازه ۱۸ مدل سافت Sofram Soft Pot – Size 18

0 از 5
(0)
شناسه محصول: 139004

قابلمه سافرام 18

ویژگی های قابلمه سافرام اندازه 18:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

اطلاعات بیشترمقایسه

شیرجوش اندازه ۲۰ استیل سافرام sofram soft pan Single size 20

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

شیرجوش سافرام 20

ویژگی های تابه سافرام اندازه 20:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

اطلاعات بیشترمقایسه
زودپز سافرام

زودپز سافرام ظرفیت ۴ لیتری

2.00 از 5
(1)
شناسه محصول: 139021

زودپز سافرام

سافرام

اطلاعات بیشترمقایسه
قابلمه سوفرام 16

قابلمه سافرام اندازه ۱۶ مدل سافت Sofram Soft Pot – Size 16

0 از 5
(0)
شناسه محصول: 139003

قابلمه سوفرام 16

ویژگی های قابلمه سافرام اندازه 16:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

اطلاعات بیشترمقایسه

شیرجوش سایز ۲۲ استیل سافرام sofram soft pan Single size 22

0 از 5
(0)
شناسه محصول: N/A

شیرجوش سافرام 22

ویژگی های شیرجوش سافرام اندازه 22:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

اطلاعات بیشترمقایسه
قابلمه سوفرام 14

قابلمه سافرام اندازه ۱۴ مدل سافت Sofram Soft Pot – Size 14

0 از 5
(0)
شناسه محصول: 139002

قابلمه سوفرام 14

ویژگی های قابلمه سافرام اندازه 14:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

اطلاعات بیشترمقایسه
تابه سوفرام 40

تابه دو دسته سافرام ۴۰ مدل سافت Sofram Soft Pan Double – Size 40

0 از 5
(0)

تابه سوفرام 40

ویژگی های تابه سافرام اندازه 40:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

موجودی:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
قابلمه سوفرام 18

قابلمه سافرام اندازه ۱۸ مدل سافت Sofram Soft Pot – Size 18

0 از 5
(0)

قابلمه سافرام 18

ویژگی های قابلمه سافرام اندازه 18:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

موجودی:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه

شیرجوش اندازه ۲۰ استیل سافرام sofram soft pan Single size 20

0 از 5
(0)

شیرجوش سافرام 20

ویژگی های تابه سافرام اندازه 20:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

موجودی:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
زودپز سافرام
موجودی:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
قابلمه سوفرام 16

قابلمه سافرام اندازه ۱۶ مدل سافت Sofram Soft Pot – Size 16

0 از 5
(0)

قابلمه سوفرام 16

ویژگی های قابلمه سافرام اندازه 16:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

موجودی:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه

شیرجوش سایز ۲۲ استیل سافرام sofram soft pan Single size 22

0 از 5
(0)

شیرجوش سافرام 22

ویژگی های شیرجوش سافرام اندازه 22:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

موجودی:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
قابلمه سوفرام 14

قابلمه سافرام اندازه ۱۴ مدل سافت Sofram Soft Pot – Size 14

0 از 5
(0)

قابلمه سوفرام 14

ویژگی های قابلمه سافرام اندازه 14:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

موجودی:

در انبار موجود نمی باشد

اطلاعات بیشترمقایسه
تابه سوفرام 40

تابه دو دسته سافرام ۴۰ مدل سافت Sofram Soft Pan Double – Size 40

0 از 5
(0)

تابه سوفرام 40

ویژگی های تابه سافرام اندازه 40:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

قابلمه سوفرام 18

قابلمه سافرام اندازه ۱۸ مدل سافت Sofram Soft Pot – Size 18

0 از 5
(0)

قابلمه سافرام 18

ویژگی های قابلمه سافرام اندازه 18:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

شیرجوش اندازه ۲۰ استیل سافرام sofram soft pan Single size 20

0 از 5
(0)

شیرجوش سافرام 20

ویژگی های تابه سافرام اندازه 20:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

قابلمه سوفرام 16

قابلمه سافرام اندازه ۱۶ مدل سافت Sofram Soft Pot – Size 16

0 از 5
(0)

قابلمه سوفرام 16

ویژگی های قابلمه سافرام اندازه 16:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

شیرجوش سایز ۲۲ استیل سافرام sofram soft pan Single size 22

0 از 5
(0)

شیرجوش سافرام 22

ویژگی های شیرجوش سافرام اندازه 22:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

قابلمه سوفرام 14

قابلمه سافرام اندازه ۱۴ مدل سافت Sofram Soft Pot – Size 14

0 از 5
(0)

قابلمه سوفرام 14

ویژگی های قابلمه سافرام اندازه 14:

 • جنس بدنه استیل
 • جنس کف از نوع چدن
 • جنس درب از نوع پیرکس
 • ساخت کشور ترکیه

سافرام

نمایش یک نتیجه